Privacy

De gegevens die u via deze website verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Poleyn Tank technics bvba Kappaertstraat 82 –  8550 Zwevegem.

De persoonlijke gegevens die bij de inschrijving worden gevraagd, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de Poleyn Tank Technics newsletter naar de abonnees. De adressen noch de persoonsgegevens worden aan derden meegedeeld, niet gratis en niet tegen betaling. De abonnees zullen geen ongevraagde publicitaire boodschappen of direct marketing e-mail van derden toegestuurd krijgen.

Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail (contactformulier op deze website) of per brief.