Jaarlijks onderhoud van uw brander? Herstellingen en digitaal afstellen van uw stookoliebrander? Contacteer ons.

Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.

Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, …) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud.
Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

  • De onderhoudsregels hieronder zijn alleen van toepassing op centrale stooktoestellen (centrale verwarming). Voor elektrische verwarmingstoestellen en afzonderlijke stooktoestellen (kachels, haarden, geisers, …) die niet zijn aangesloten op een centrale ketel, gelden andere regels.
  • Een onderhoud omvat:
    • reiniging en controle van de schoorsteen of de rookgasafvoer
    • controle van de algemene staat van het stooktoestel
    • controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht
    • controle van de verbranding.

Voor centrale stooktoestellen op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen van meer dan 20 kilowatt (kW), geldt het volgende:

Verplicht jaarlijks onderhoud.
Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus vloeibare brandstof.
U krijgt een reinigingsattest en een verbrandingsattest. Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.
Sinds 1 juni 2013 zijn de verbrandingswaarden voor centrale stooktoestellen met vloeibare brandstoffen verstrengd. Het heeft daarbij geen belang in welk jaar uw toestel gebouwd werd.
Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
Bewaar minstens de laatste twee attesten.
Voor centrale stooktoestellen met een vermogen tot en met 20 kilowatt (kW) is onderhoud niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.

Vragen? Offerte? Contacteer ons