Poleyn Tank Technics staat in voor het verwijderen van uw tank

Vooraleer we uw tank verwijderen, dient deze eerst grondig gereinigd te worden.
Sinds maart 2009 is de wetgeving hieromtrent gewijzigd en kunnen tankreinigingen enkel uitgevoerd worden door, of in aanwezigheid van, erkende tanktechniekers met een geldig SV-nummer. Wij zijn hiervoor erkend en beschikken over al het noodzakelijke materiaal om deze werken correct en proper uit te voeren.

Iedere tank die niet gekeurd wordt en niet verder gebruikt wordt moet binnen de zes maanden nà einde gebruik vernietigd of geneutraliseerd worden.

Bovengrondse tanks worden, na het reinigen, door onze kraanwagens opgehaald en vernietigd.
Nadien ontvangt u het noodzakelijke attest van reiniging én het attest van vernietiging.

Keldertanks : Indien de tanks niet verwijderd kunnen worden in zijn geheel, worden ze ter plaatse, na volledige reiniging en ontgassing, in stukken geknabbeld en manueel uit de woning of uit de kelderruimte verwijderd. Op deze manier bekomt u vaak een serieuze extra kelderruimte. U ontvangt het attest van reiniging én van vernietiging.

Ondergrondse tanks worden ter plaatse geopend, leeggepompt en het olieslib residu wordt via een vacuüm weggezogen en verwijderd.
Indien enigszins mogelijk dalen wij in de tank af om de laatste restanten te verwijderen en de tank intern manueel te reinigen.
Nadien wordt de tank behandelt met biologisch afbreekbare enzymen die de eventueel resterende oliefilm vernietigen.
Indien de tank bijvoorbeeld ietwat schuin ligt, of indien de tank een deuk bevat onderaan, stellen wij vaak vast dat zogezegd ‘gereinigde’ tanks nog vaak honderden liters stookolie bevatten. Zonder een deftige reiniging komen deze liters ooit in uw grond en grondwater terecht met alle gevolgen van dien. De tank leeg zuigen is niet voldoende.

Indien de tank eruit kan, wordt de tank met een graafkraan uitgegraven, verwijderd en vernietigd. De graafput wordt terug aangevuld en de bodem genivelleerd.
U ontvangt het attest van reiniging én het attest van vernietiging.

Indien de tank niet kan verwijderd worden: te dicht bij bebouwing of stabiliteitsrisico, indien er zich nutsleidingen op of naast de tank bevinden, indien er verharding bovenop de tank is, indien de tank niet bereikbaar is met een graafkraan, dan enkel mag de tank blijven zitten en wordt de tank ter plaatse opgeschuimd met een inert twee-componenten polyurethaanschuim.

Wij beschikken over een speciaal uitgeruste wagen om deze werken in één beweging uit te voeren en kunnen aldus héél vlug optreden.

U ontvangt nadien het attest van buitendienststelling. 

Deze attesten zijn notarieel noodzakelijk bij een eventuele verkoop of een eigendomsoverdracht van de woning.
Op deze manier vrijwaren wij de volgende generaties van potentiële vervuiling met de navenante saneringskosten.