U wil weten of uw tank nog steeds lekvrij is? Dit kan met onze tanktest!

Poleyn Tank Technics voert een ultrasone test uit waarbij de dichtheid wordt gecontroleerd.
Nadien ontvangt u een attest van keuring.
Degelijk uitgevoerd volgens de huidige VLAREM-normen

Wetgeving voor stookolietanks

 • Tanks moeten uitgerust zijn met een overvulbeveiliging (meestal fluitje dat stopt wanneer de tank bijna vol is).
 • Ontoegankelijke metalen reservoirs moeten een eerste maal nagekeken worden na zes jaar, nadien controle om de drie jaar.
 • Ontoegankelijke polyester reservoirs hebben een controle binnen acht jaar nodig, nadien om de vier jaar.
 •  Toegankelijke reservoirs moeten binnen de tien jaar gecontroleerd worden, nadien om de vijf jaar.
 •  De controles moeten gebeuren door een erkend technicus, die een gelijkvormigheidsattest aflevert.
  Na controle plaatst hij een groene of rode dop op het reservoir.

Een tank met een groene dop mag bijgevuld worden door een stookolieleverancier, een tank met een rode dop niet.

Keuren & herkeuren van stookolietanks.

Ook het keuren of herkeuren van uw stookolietank behoort tot onze werkzaamheden. De wet voorziet dat bij particulieren ondergrondse tanks om de 3 jaar dienen herkeurd te worden, bovengrondse tanks om de 5 jaar. Uiteraard krijgt u bij deze keuring het nodige wettelijk attest.

Wat houdt een keuring zoal in?

 • Visuele keuring
 • Meting of en hoeveel water er in de tank staat m.b.v. speciale pasta
 • Visuele controle op water/slib
 • PH-test (moet >6 zijn)
 • Controle goede werking overvulsysteem
 • Dichtheidstest: tank wordt afgeprest d.m.v. compressor, deze test moet uitsluitsel geven over de dichtheid van de tank. Na goedkeuring van de tank wordt de tank voorzien van een groene vuldop. Er wordt eveneens een groene kenplaat voorzien van de datum van de uitgevoerde keuring, datum volgende keuring alsook de erkenningsnummer van de technieker.

TIP: Bij voorkeur uw tank laten herkeuren net na het hervullen door uw mazoutleverancier, het zal u voordeliger uitkomen.

VRAAG ONS OFFERTE